Thiết bị phòng bộ môn

HP SCANJET ENTERPRISE 7000 S2 HP SCANJET ENTERPRISE 7000 S2

Giá: 24.800.000đ

HP SCANJET 3000 HP SCANJET 3000

Giá: 11.100.000đ

HP SCANJET 200 HP SCANJET 200

Giá: 2.600.000đ

HP SCANJET G2410 HP SCANJET G2410

Giá: 2.600.000đ

HP SCANJET G3110 HP SCANJET G3110

Giá: 3.600.000đ

HP SCANJET 5590 HP SCANJET 5590

Giá: 9.550.000đ

Ghế gấp Ghế gấp

Giá: Liên hệ

Chậu rửa đôi Chậu rửa đôi

Giá: Liên hệ

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT

Giá: Liên hệ

XE ĐẨY HAI TẦNG XE ĐẨY HAI TẦNG

Giá: Liên hệ